توزیع اجناس

توزیع اجناس

توزیع اجناس (کمک به زلزله زدگان کرمانشاه)

 

 

ضمن تشکر و قدر دانی از شما والدین گرامی مجموعه دنیای حنانه اجناس تحویل شده از طرف  شما عزیزان روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۹ شب به کرمانشاه ارسال شد و توسط نیروهای ارتش که از قبل هماهنگ شده بود و توزیع شد.

توجه

در صدد هستیم مجدد با یاری خداوند هزینه نقدی را جمع آوری کنیم جهت تهیه  کانکس و رساندن به مناطق زلزله زده.

و شاید سقفی موقت در اختیار کودکان قرار بگیرد،باشد دعای خیر کودکان بدرقه راهتان.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما