روز بزرگداشت مولوی

در این روز راجع به شعر و شاعری و تفاوت نظم و نثر مطالبی ارائه داده شد و همچنین مدیر مجموعه یک داستان در مورد طوطی و بازرگان بیان کردندو توضیحاتی در رابطه با این شاعر عرفانی مطرح کردند.
ویک بیت شعر از این شاعر بزرگ خوانده شد.

بشنو از نی چون حکایت می‌کند واز جدایی‌ها شکایت می‌کند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما