روز جهانی سالمند

در این روز مسول مدرسه راجع به احترام سالمندان چه در خانه و چه در جامعه سخنرانی کردند، سپس رنگ آمیزی مخصوص این موضوع به دانش آموزان داده شد و به صورت نمایشگاه درآمد.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما