آدینه ها

آدینه ها

آدینه ی پایه ی اول هفته ی سوم دی ماه

ادینه دختر فارسی

ادینه دخترریاضی

 

آدینه ی پایه ی چهارم هفته ی سوم دی ماه

آدینه ۱۲ چهارم

آدینه هفته ی سوم دی

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما