انتخابات شورای دانش آموزی

در روز ۹۸/۰۸/۰۱ انتخابات دانش آموزی در مدرسه برگزار شد، البته از چند روز قبل کاندیداها تبلیغات خود را انجام داده بودند. بعد از شمارش آرا اسامی منتخبین اعلام شد.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما