بازدید آتشنشانی ازمجموعه

در این روز مأموران آتشنشانی به مدرسه آمدند و بعد از بازدید تجهیزات ایمنی مدرسه ، توصیه های ایمنی لازم را در رابطه با امنیت مدرسه گوشزد کردند.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما