جلسه ی اعضای شورای دانش آموزی

 

برگزاری جلسه ی اعضای شورا با یکدیگر و مسئول پرورشی
در این جلسه مسائل و مشکلات کلاس ها توسط نماینده ی دانش آموزان عنوان می شود و مسئول پرورشی با همکاری و هم فکری مسئولان مدرسه برای بهبود شرایط فرهنگی ، هنری ، علمی و … تلاش می کنند.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما