روز آتشنشانی

در این روز مأموران آتشنشانی به مدرسه آمدند و آتش روشن کردند و طریقه ی خاموش کردن آتش را به صورت عملی نمایش دادند وشماره ی مخصوص سازمان آتشنشانی (۱۲۵) آموزش ، و توضیحاتی در این باره به دانش آموزان ارائه شد و دانش آموزان نقاشی مربوط به آتشنشانی را رنگ آمیزی کردند.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما