روز جهانی عصای سفید

در این روز در رابطه با نابینایان و چگونگی کمک و همیاری به این گروه و همچنین احترام به این عزیزان، سخنانی ارائه شد و از دانش آموزان خواسته شد که نقاشی هایی در این زمینه با استفاده از تخیلات خود بکشند.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما