روز گرامیداشت حافظ

ابتدا در رابطه با زندگی نامه ی این شاعر بزرگ صحبت شد و سپس نسبت به آثار حافظ مطالبی ارائه شد.این مراسم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با شاعر بزرگ ایرانی است.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما