TITLE

DESCRIPTION

اولین روز مدرسه!

آیا آماده اید؟

رویدادها

در مدرسه چه می گذرد

جشن ها

جشن ها و مناسبت ها

ادامه مطلب

ورزشی

آشنایی دانش آموزان با نقش ورزش در زندگی

ادامه مطلب

مناسبت ها

مناسبت های مختلف را در ادامه ی مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب

شورای دانش آموزی و جلسات معلمان

انتخابات شورای دانش آموزی و جلسات معلمان

ادامه مطلب

برنامه های آموزشی،تربیتی،فرهنگی مدرسه ی شاد

آموزش طرح ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی

ادامه مطلب

سالی که گذشت در پایه اول

سالی که گذشت در پایه دوم

سالی که گذشت در پایه سوم

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما