کلاسهای دبستان

کلاس های پایه اول

کلاس های پایه دوم

 

کلاس های پایه سوم

کلاس پایه چهارم

کلاس پایه پنجم

کلاس پایه ششم

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما