رویدادها

سالی که گذشت در پایه ششم

سالی که گذشت در پایه پنجم

سالی که گذشت در پایه چهارم

سالی که گذشت در پایه سوم

سالی که گذشت در پایه دوم

سالی که گذشت در پایه اول

برنامه های آموزشی،تربیتی،فرهنگی مدرسه ی شاد

آموزش طرح ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی

ادامه مطلب

شورای دانش آموزی و جلسات معلمان

انتخابات شورای دانش آموزی و جلسات معلمان

ادامه مطلب

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما