شورای دانش آموزی و جلسات معلمان

انتخابات شورای دانش آموزی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۱

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان دنیای حنانه

روز چهارشنبه  مورخ  ۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۹ صبح

جلسه ی شورای دانش آموزی در منطقه

تشکیل جلسات آموزشی پیرامون مباحث علمی و پرورشی برای همکاران

تشکیل جلسات پرورشی با همکاران (طرح در محضر قرآن )

 

 

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما