برگزاری جشن ها و نمایشگاه های مختلف

برگزاری نمایشگاه کتاب

 

برگزاری نمایشگاه لوازم بازیافتی 

برگزاری نمایشگاه کتاب روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱

برگزاری نمایشگاه سازه های دستی دانش آموزان روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴ 

برگزاری نمایشگاه کتاب (روز کتاب و کتاب خوانی ۹۶/۰۸/۲۴)

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه کاردستی دانش آموزان به مناسبت ۱۳ آبان

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه و جشنواره ی غذا سال ۹۵/۹۶

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما